ashtar sheran

Mesajele lui Ashtar Command

Telepatul american Mark Stearn lucrează în linie strânsă cu Ierarhia Spirituală. Recent şi în repetate rânduri, el a fost avertizat de tranzacţii stranii care ar fi angajate actual de emisarii lui Ashtar Command cu reprezentanţii unor fracţiuni obscure ale armatei americane. Conform lui, armata secretă americană utilizează actual peste zece avioane militare zburând cotidian la foarte înaltă altitudine având drept misiune de a răspândi pe toate regiunile planetei noastre, tone de gaze chimice toxice destinate a fragiliza sănătatea umană, să manipuleze compoziţia atmosferei şi a climatului terestru, şi de a contamina bacteriologic ansamblul omenirii pentru  pentru a face astfel lobbie concernelor farmaceutice internaţionale (ele – însele în solda Guvernului mondial din Umbră).

Dârele de gaz poluante pe care le vedem uneori în urma unor avioane supersonice sunt extrem de nocive. Ele corespund în cea mai mare parte a timpului cu gazele de eşapament ale reactoarelor. Dar ele provin uneori şi de la avioane militare americane care răspândesc în cer o otravă monstruoasă destinată de a adormi chimic omenirea noastră şi a ne transforma în sclavi, apoi în roboţi.

Conform lui Mark Stearn, “Primul Contact” de mare anvergură între extratereştrii Fraternităţii galactice şi omenirea terestră ar putea interveni în mai puţin de un an, şi va fi legat în mod direct de aceste dâre din cer ultra nocive.

Iată un scurt extras dintr-o teribilă conversaţie captată recent de Stearn în stare de transă mediumnică:

Emisarul lui Ashtar: “Dacă nu puneţi capăt imediat acestor gazări nebuneşti, vom apărea deschis deasupra tuturor marilor oraşe ale Terrei…”

 

Ashtar Sheran

Ashtar Sheran

 

 

Reprezentantul Guvernului din Umbră: “Nu,nu! Nu faceţi asta!!! Trebuie ca secretul să fie menţinut! Omenirea  nu este încă gata pregătită să se integreze în Confederaţia voastră. Trebuie mai întâi ca disensiunile noastre internaţionale să fie aplanate. {i pentru asta, trebuie ca noi să reuşim să impunem Guvernul nostru mondial.”

În urma acestei conversaţii stranii interceptate, Mark Stearn a primit deodată şi într-un mod neaşteptat un mesaj telepatic de la George Van Tassel, mare contactat american din 1960, a cărui misiune pare să fi fost în epocă de a deveni unul dintre purtătorii de cuvânt al lui Ashtar Command pe lângă administraţia guvernamentală a SUA.

Tassel i-a confirmat lui Stearn iminenţa unei viitoare manifestări de anvergură a navelor lui Ashtar Command la suprafaţa planetei noastre.. Apoi el a revenit câteva momente asupra trecutului său de contact, afirmând că a întâlnit în mai multe ocazii pe membrii lui Ashtar Command în timpul ultimei sale încarnări terestre, inclusiv pe Ashtar Sheran însuşi, de la care a primit personal mai multe mesaje. Unele dintre acestea privesc pericolele nucleare.

Inginer aeronautic, pilot de încercări şi adept al meditaţiei, George Van Tassel (1910 – 1978), a fost primul contactat din istoria modernă care a canalizat mesaje de la Ashtar şi a devenit în foarte scurt timp o figură legendară a ufologiei. Venusienii i-au transmis o tehnică  pentru a reîntineri ţesuturile celulare vii. În 1954, el s-a lansat în construirea “Integratonului”, structură destinată de a favoriza reîntinerirea celulelor. Inspirat de anumite lucrări ale lui Nikola Tesla, Integratonul trebuia să fie un generator electrostatic de înalt voltraj destinat de a furniza o largă gamă de frecvenţe pentru reîncărcarea structurii celulare. Dar nu a fost realizat niciodată…

După această intervenţie surprinzătoare a lui Van Tassel, Ashtar s-a manifestat la rândul său, explicându-i lui Mark Stearn modul în care “ei” sunt pe cale de a realiza Primul Contact.

Noi conducători polititci influenţaţi de aceştia ar putea foarte bine ca, în curând, să fie puşi în locul celor actuali în principalele ţări ale lumii. De la ascensiunea lor la putere, ei vor trebui să anunţe oficial existenţa civilizaţiilor extraterestre avansate faţă de a noastră, şi de a confirma prezenţa anumitor extratereştrii în jurul lumii noastre în vederea unei operaţii de asistenţă umanitară. Ei vor trebui de asemenea să dezvăluie motivele profunde ale disimulării prin guvernarea obscură a fenomenelor OZN şi E.T. de la sfârşitul celui de-al doilea război mondial. Stăpânii  şi Federaţia Galatică vor putea atunci utiliza mass – media (în principal televiziunea) pentru a propune ansamblului locuitorilor planetei noastre o scurtă perioadă de pregătire pedagogică (şi psihologică) la sosirea lor printre noi, expunând clar motivele venirii lor pe Terra şi natura misiunii lor.

O dată împlinite aceste premize, vor trebui să se manifeste pe cerul planetei noastre multiple apariţii coordonate de nava spaţiale, în scopul ca fiecare să poată să se acomodeze progresiv cu prezenţa extratereştrilor. Totul pare pregătit şi deja programat astfel încât mass – media să acopere foarte larg aceste apariţii, obiectivul fiind de a aşeza această nouă realitate în conştiinţa colectivă. În faţa amplorii anunţate a fenomenului, va fi imposibil să se ascundă Adevărul populaţiilor.

Fraţii şi Surorile noastre din Stele, cât şi Stăpânii ascensionaţi şi Intratereştri, vor trebui imediat să sosească printre noi şi să ne ajute de a pune bazele unei noi societăţi aliniate pe paradigma “NouaTerră” care se poate rezuma la formula: “A trăi şi a construi împreună în Dragoste, Lumină şi Fraternitate.”

Iată câteva extrase din acest tulburător mesaj transmis simultan de Ashtar şi George Van Tassel lui Mark Stearn.

 

Mesajul lui Ashtar

 

“Prieteni, Comandanţi mult iubiţi şi Inimi luminoase, vă salut pe toţi. Adonai! Am venit să vă însoţesc ca un prieten care doreşte să vă spună de unele acţiuni actual duse de armata americană. George Van Tassel, care a fost vocea noastră pe regatul Terrei, este prezent alături de mine pentru a vă informa de pregătirile Confreriei stelare în vederea viitoarei ascensiuni la Suveranitate şi la Libertate.”

 

Mesajul lui George Van Tassel

“Răspândirea dârelor de gaze se va termina rapid. Noi am contactat deja anumiţi responsabili ai armatei voastre. I-am informat că se vor produce apariţii globale premature ale vaselor noastre din primele săptămâni dacă acţiunile lor vor continua. Am apărut la diferite echipaje care răspândeau gaze nocive. Deîndată ce avertismentul nostru a fost raportat celor mai înalte instanţe militare ale voastre, ele au luat rapid decizia de a pune capăt gazării în scopul de a păstra secretul existenţei noastre şi a prezenţei noastre alături de voi.

Ceaţa se ridică în fine, dragi prieteni; stratul său este de-acum înainte  foarte subţire şi continuă să se evaporeze. Capacitatea voastră de a ne vedea rămâne înceţoşată de perpetuarea unei pânze uşoare. Dar pot săvă asigur că ea va fi ridicată rapid graţie pionerilor care continuă să răspândească Lumină în jurul acestei lumi. Sistemele mondiale de dezinformare vor fi rapid stopate… Dorinţa de libertate este atât de puternică acum încât ia totul la trecerea sa.

Reapropierea de adevărata natură a planetei Terra este pe cale de a se produce. O vastă şi puternică Forţă luminoasă s-a creat de-acum înainte în scopul de a vă elibera pe toţi de conştiinţa limitată, risipând numeroşii nori ai iluziei perpetue, amplificată prin vocea colectivă a Iluminaţilor. Ascensiunea voastră în Lumină a început. Vei pătrunde dualitatea cu o viteză încă niciodată realizată pe această Terra.”

 

Mesajul lui Ashtar despre Primul Contact

 

“Apariţia noastră deasupra capetelor voastre va începe curând. Acest calendar a fost acaptat universal. Vom începe atunci de a ridica vălurile ignoranţei care înconjoară planeta voastră. O dată ce aceste văluri au fost ridicate, veţi fi clar martorii prezenţei noastre pe cerul vostru. Pregătiţi-vă la o acoperire mediatică nelimitată a primului nostru contact şi apoi vom fi printre voi.

Vocile noastre pe Terra vor intra curând oficial în scenă şi va face cunoscută prezenţa noastră colectivă. Sistemele de control ale acestei lumi nu mai sunt efective. Aşa cum Mark a auzit recent, <masa critică> va fi într-adevăr atinsă în această lume. Este depăşirea acestui prag care ne permite de acum înainte o intervenţie nelimitată în treburile voastre globale.

Notă:  “Conceptul de <masă critică> este atunci când se adună o anumită cantitate de uraniu de un anumit tip, există o “masă critică” plecând de la care se produce spontan o “reacţie în lanţ” care va duce la o explozie nucleară. De fapt, această reacţie în lanţ se produce deja dincolo de masa critică, dar ea nu este explozivă în acest caz.

Acest concept de “masă critică” este în acelaşi timp utilizat astăzi de diferiţi mediumi şi telepaţi pentru a desemna un palier cantitativ în termeni de număr de suflete umane, dincolo de care totul poate bascula într-un sens sau altul: distrugerea la scară mare sau din contră, realinierea energetică şi vindecarea planetară.

Planul care a fost pus în loc pentru a creşte vibraţia conştiinţei masei  este menţinut. Echipele noastre deja prezente pe solul terestru i-au apreciat efectele. Toţi servitorii Luminii sunt în mod special sensibili. Instalăm în acest moment peste tot în subsolul vostru transportatoare de Lumină al cărui scop este de a mina efectele activităţii globale generate de cei care vă controlează.

Conştiinţa a căpătat deja un mare avans. Unii dintre voi zăresc de-acum înainte întreaga dualitate printr-o Lumină care creşte şi care a dus constant Noua voastră Terra înainte. Noua Planetă avansează rapid în arena voastră mondială. Ea acoperă Conştiinţa voastră colectivă cu un veşmânt magnific cu culori şi tonalităţi galactice.”

Lasă un răspuns

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*

Hide